Αναλύσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά μαστίχας

 

Ακολουθούν αναλύσεις και τεχνικά χαρακτηριστικά της μαστίχας και του Μαστιχελαίου που προέρχονται από την ΕΜΧ.